contact, wbp en wwft

Het platform openbareverkoop.nl is een initiatief van de Vereniging Federatie van Regioveilingen. In deze federatie werken alle notariële veilingorganisaties samen aan de verbetering van het veilen.

Deze site wordt beheerd door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV).
◾Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot objecten dient u te stellen aan de veilende notaris.
◾Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot inloggen als internetbieder kunt u stellen aan info@vsrpartners.nl
◾Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen kunt u stellen aan het bestuur via het adres: info@niiv.nl

Bestuur
Het bestuur van de Stichting NIIV wordt gevormd door bestuurders afkomstig uit het notariaat, de indeling volgt de bestuursstructuur van de Federatie Regio Veilingen FRV.

Melding persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Stichting NIIV onder meldingsnummer 1505294. Stichting NIIV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Melding ongebruikelijke transacties
Wanneer de cliënt een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft oplevert, zijn wij als Stichting NIIV en/of Stichting Beheer Internetborg NIIV verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is ons niet toegestaan de cliënt van deze melding op de hoogte te brengen.